DB Schenker Logo

Verantwoording

Certificering

DB Cargo Nederland N.V. beschikt over een integraal managementsysteem dat voldoet aan de internationale normen voor managementsystemen zoals ISO 9001 : 2008, ISO 28000 : 2007 en AEO F.

DB Cargo Nederland N.V. beschikt over een integraal managementsysteem. Dit integraal managementsysteem is een stelsel van ambities, afspraken en taken om te borgen dat risico’s zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en dat de daaruit volgende beschermende maatregelen zijn genomen en geborgd. Het beoogt de risico’s van de activiteiten te beheersen en een veilige bedrijfsvoering en operationele taakuitvoering mogelijk te maken. Het is een systeem dat zich primair richt op het voorkomen of beperken van materiële of immateriële schade voor personeel, materieel, activiteiten, installaties, omgeving en derden. Hierbij zijn de grootste exploitatie risico’s te vinden in botsingen, ontsporingen, persoonlijke ongevallen of verlies van RID goederen.

Door het preventieve karakter wordt voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan het (voortzettings)vermogen van de normale bedrijfsvoering. Bovendien worden beoogt publicitaire, juridische, financiële en emotionele gevolgen te voorkomen of te beperken. Daarnaast is er het kwaliteitsaspect dat binnen het integraal managementsysteem moet zorgdragen voor een gestructureerde kwaliteitsbewaking en verbetering van de bedrijfsvoering.
De opzet van het integraal managementsysteem voldoet aan de internationale normen voor managementsystemen zoals ISO 9001 : 2008, ISO 28000 : 2007 en AEO F.

De bijbehorende certificaten kunt u hier raadplegen.