DB Schenker Logo

Verantwoording

Security

Beveiliging - internationaal bekend als security - is een integraal onderdeel van bedrijfsvoering van DB Cargo Nederland N.V.

Security draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering, het terugdringen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag en het voorkomen van terrorisme. De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie leidt bovendien tot nieuwe beveiligingsdreigingen.

De eigen medewerkers van DB Cargo vervullen een cruciale rol in het herkennen van security gerelateerde risico’s. Het herkennen van deze risico’s maakt daarom onderdeel uit van opleidingen en voorlichting. Maar DB Cargo gaat verder, denk daarbij aan:

  • Het identificeren en aanpakken van de security gerelateerde risico’s van vervoeren in alle stadia van business planning, transportafwikkeling en alle gerelateerde activiteiten
  • Het ontwikkelen, implementeren en regulier herzien van security-awareness programma's voor alle medewerkers en stakeholders waarmee wordt samengewerkt, en het ontwerpen en implementeren van beschermingsmaatregelen
  • Het maken van rampenplannen voor noodsituaties en crises met betrekking tot incident management, crisis communicatie en bedrijfscontinuïteit
  • Het handelen conform relevante wet- en regelgeving, statutaire bepalingen en andere eisen die de organisatie onderschrijft;
  • Samenwerking met overheden, als bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en andere stakeholders ter verdere verbetering van het security management