. .

The page is printed

Voorlichting helpt

Nieuwe uitgave over druppellekkages

De VNCI en vervoerder DB Schenker hebben de uitgave Kenbare gebreken bij het bulkvervoer van gevaarlijke stoffen met spoorketelwagens, begin deze eeuw uitgebracht door DSM en het toenmalige Railion, vernieuwd.

Hiermee kunnen de controleurs van ketelwagens bij chemiebedrijven en vervoerders druppellekkages eerder herkennen en zo problemen voorkomen.

Hoewel bij druppellekkages meestal maar een half koffiebekertje aan chemicaliën vrijkomt, kunnen de maatschappelijke gevolgen groot zijn. De brandweer neemt het zekere voor het onzekere en ontruimt de omgeving.

Het treinverkeer komt stil te liggen. Dat doet het imago van het vervoer van chemicaliën per spoor en de chemische industrie geen goed. Jelle Rebbers, woordvoerder van DB Schenker, de grootste vervoerder van gevaarlijke stoffen over het spoor, nodigde de VNCI daarom in 2012 uit om de handen ineen te slaan. 

Ze organiseerden een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en brachten de vernieuwde (veertig pagina’s tellende) publicatie uit. Deze maakt met foto’s duidelijk waar controleurs van ketelwagens op moeten letten. Het komt regelmatig voor dat laad- of losleidingen niet helemaal leeg zijn en nadruppelen.

Dit kunnen de verladers voorkomen door de volgorde van de standaard werkprocedure aan te houden. Een andere oorzaak is het niet tijdig vervangen van pakkingen in afsluiters of het gebruik van verkeerde pakking. Dit heeft onder meer geleid tot aanvullende procedures voor het vervoer van styreen. Ook is extra informatie over crashbuffers opgenomen.

Beter in kaart

”Druppellekkages komen in Nederland pakweg één à twee keer per maand voor, zo stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport”, zegt Henk Bril van SABIC, voorzitter van de VNCI-werkgroep Logistieke Veiligheid. “Je kunt er je schouders over ophalen, maar je moet druppellekkages als industrie gewoon niet willen.

Ze leiden tot ongerustheid bij omwonenden en oponthoud van goederen- en reizigersvervoer, nog los van hoe de brandweer erop reageert.” De afgelopen twee jaar heeft de werkgroep de oorzaken van druppellekkages beter in kaart gebracht en zijn bevindingen in het vernieuwde boekje verwerkt.

Intussen heeft DB Schenker extra geïnvesteerd in de opleiding van eigen controleurs. Zij controleren de ketelwagens als ze die bij een laadstation van een chemiebedrijf overnemen en in een trein plaatsen. Als er iets niet in orde is, vragen ze de verlader meteen daar iets aan te doen.

Ook is het management bij DB Schenker tegenwoordig veel sterker bij het voorkomen van druppellekkages betrokken. “Resultaat is dat het aantal druppellekkages bij DB Schenker is afgenomen van zestien in de eerste tien maanden van 2013 tot zes in dezelfde periode van 2014”, zegt Rebbers.

Brief

Ook stuurt DB Schenker de verlader bij een druppellekkage een brief. De VNCI ontvangt hiervan een afschrift en neemt in geval van een buitenlandse verlader zelf contact op met (de Nederlandse vestiging van) die verlader. Doel is om kennis en ervaring over druppellekkages uit te wisselen. “Dat lijkt te werken”, aldus Rebbers.

Daarnaast zijn de VNCI, DB Schenker en infrabeheerder ProRail het gesprek aangegaan met de veiligheidsregio’s. Zo is afgesproken dat ProRail vanaf 2015 bij een melding aanvullende informatie geeft, bijvoorbeeld over hoe groot de lekkage is. Zo kan de brandweer gemakkelijker bepalen welke inzet nodig is.

Lees hier de nieuwe uitgave. 

Laatst bijgewerkt: 06.02.2015

Naar het begin van de pagina