. .

The page is printed

Rail Safety Days 2015

Drie dagen ‘spoorse’ kennis uitwisselen

DB Schenker stelt veiligheid op de eerste plaats, zowel voor de omwonenden en het milieu als voor de eigen medewerkers. Ons bedrijf wil bovendien een actieve en leidende rol spelen als het gaat om veilig vervoer voor chemische klanten.

Dit jaar organiseerde DB Schenker BTT en DB Schenker Rail Nederland op 30, 31 maart en 1 april voor het eerst de Rail Safety Days, op de Chemelot-site in Geleen. Met een congres- en netwerkdag en instructie- en oefendagen voor alle betrokken partijen.

Veiligheid en security zijn in de huidige wereld zeer actuele thema’s, die op brede politieke en maatschappelijke belangstelling kunnen rekenen. Dat geldt zeker ook voor de veiligheid van het railtransport van gevaarlijke stoffen. Vaak gaat de aandacht daarbij uit naar het mogelijke effect van een ongeval met een trein met gevaarlijke stoffen. De wijze waarop industrie, railtransportbedrijven en infrabeheerder zich gezamenlijk richten op het beperken van de kans op een ongeval is relatief onbekend. En dat geldt eveneens voor de manier waarop industrie, railtransportbedrijven en infrabeheerder samenwerken om de gevolgen van een eventueel incident met gevaarlijke stoffen te beperken en te bestrijden. DB Schenker acht het van groot belang om in nauw contact te staan met alle betrokken partijen. Ons bedrijf zoekt en stimuleert de samenwerking, communicatie en kennisuitwisseling binnen de gehele keten. Met de Rail Safety Days, die DB Schenker Rail en DB Schenker BTT dit jaar voor het eerst organiseren, willen wij een krachtige, positieve bijdrage leveren. Onder de genodigden bevonden zich vertegenwoordigers van de chemische industrie, van de veiligheidsregio’s en de daarbij behorende hulpdiensten, infrabeheerders en landelijke, regionale en lokale overheden.

Instructie- en oefenprogramma

De Rail Safety Days zijn gericht op het overdragen van specifieke ‘spoorse’ kennis over het vervoer van gevaarlijke stoffen en op een veilige omgang met eventuele incidenten. Ook de Sitech-bedrijfsbrandweer en ProRail Incidentenbestrijding werkten intensief mee aan het instructie- en oefenprogramma op de oefenlocatie. De Sitech-brandweer is de bedrijfsbrandweer van Chemelot, die regelmatig ook buiten het terrein bijstand biedt, bijvoorbeeld bij grotere incidenten. ProRail Incidentenbestrijding is krachtens de Spoorwegwet verantwoordelijk voor incidentenbestrijding en het zo snel mogelijk vrijmaken van de infrastructuur. De infrabeheerder beschikt daarvoor over specialistisch materieel, dat ter plekke een wagon kan optillen. Dit materieel wordt voor deze gelegenheid meegenomen naar Chemelot. Ook speciaal DB Netz-materieel komt voor de Rail Safety Days vanuit Duitsland naar Chemelot. Het betreft een tot klaslokaal omgebouwd rijtuig en een met water gevulde ketelwagen, waarmee simulaties mogelijk zijn van negen verschillende uitstroomvarianten door beschadiging van het reservoir. Tevens aanwezig is de demonstratieketelwagen van DB Schenker Rail Nederland. Deze is onlangs volledig gereviseerd, met het oog op training en instructie. Het materieel geeft inzicht in de wijze waarop reservoirwagens op een correcte en veilige manier zijn te vullen en af te sluiten. Tijdens de driedaagse Rail Safety Days kregen verladers en andere vertegenwoordigers van de chemische industrie en hulpdiensten diverse demonstraties en instructies van specialisten van DB Schenker Rail. De deelnemers kregen uitgebreid de kans om de opgedane kennis in de praktijk te oefenen. Zij konden letterlijk een kijkje nemen in de wereld van het moderne chemietransport, door via een deur in de wagon te klimmen. Aspecten als het vermijden van druppellekkages, de beschikbare documentatie tijdens het vervoer en de omgang met incidenten komen aan bod. Gezamenlijk boden de partijen die aan de Rail Safety Days deelnamen een compleet beeld van de totale keten.

Lezingen en netwerken

De conferentie op 1 april van de Rail Safety Days werd geopend CEO Carsten Hinne (Senior Vice President European Industry Sector Chemicals, Mineral Oil and Fertilizer/CEO DB Schenker BTT) en CEO Aart Klompe (DB Schenker Rail Nederland). Lezingen werden onder meer verzorgd door Logistics Safety Manager Luc van de Velde (Ineos Olefins & Polymers Europe) en Purchasing Manager Àlvaro Torres Centellas (OCI Nitrogen). DB Schenker Rail BTT en DB Schenker Rail Nederland hopen en verwachten dat deze Rail Safety Days zullen leiden tot een verdere versterking van de veilige samenwerking tussen alle partijen en een betere bekendheid met het railvervoer van gevaarlijke stoffen.

Meer bekendheid geven

Erik Koning, manager DB Schenker BTT Sales Operations Manager Netherlands en projectleider Rail Safety Days

“Dat railgoederenvervoer de veiligste modaliteit is, staat objectief vast. Maar er is meer nodig dan dat en het Veiligheidscertificaat van de Inspectie. Zeker bij het vervoer van chemische stoffen is de omgeving van cruciale betekenis. Die moet ons het vervoer gunnen. Even belangrijk: onze klanten moeten ervan overtuigd zijn dat wij veiligheid extreem serieus nemen. DB Schenker wil een leidende rol spelen op het gebied van veilig railvervoer van gevaarlijke stoffen. We zijn voortdurend in gesprek met onze individuele klanten: tijdens safety meetings bespreken we structureel de gang van zaken. Dat wordt gewaardeerd, merk ik uit de jaarlijkse evaluaties. Tijdens de Rail Safety Days brengen wij alle stakeholders – overheden, hulpdiensten, klanten, infrabeheerders, vervoerders en wageneigenaren – samen. Wij bieden hen een platform, veel netwerkmomenten en instructies en oefendagen. Het aantal aanmeldingen toont aan dat wij hiermee absoluut in een behoefte voorzien.”

Laatst bijgewerkt: 07.04.2016

Naar het begin van de pagina