. .

The page is printed

Corridor 1 verbindt Rotterdam met Genua

Betere aansluiting Betuweroute richting Oberhausen

De Betuweroute krijgt betere aansluiting richting Oberhausen. De spoorlijn tussen Zevenaar en Oberhausen wordt uitgebreid met een 3e spoor. Hierdoor kunnen meer treinen gaan rijden. De bouw start in 2016 en het 3e spoor zal naar verwachting in 2022 klaar zijn.

Meer goederentreinen op Betuweroute verwacht

Het vervoer over de Betuweroute is de afgelopen jaren gegroeid. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren blijven stijgen. De eerste terminals op de Tweede Maasvlakte gaan in 2014 in bedrijf. Dit zorgt voor een groei van het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. De Havenspoorlijn en de Betuweroute zijn op deze groei voorbereid.

Om de verwachte toename in goede banen te leiden is ook in Duitsland meer capaciteit nodig. Door het 3e spoor kunnen vervoerders meer goederentreinen inzetten op de Europese spoorlijnen voor het goederenvervoer. Ook het internationale spoorwegverkeer tussen Rotterdam en Genua verbetert hiermee.

Werkzaamheden bouw 3e spoor Betuweroute

De werkzaamheden voor het 3e spoor bestaan uit:

  • aanleg 3e spoor over 70 kilometer en aanleg 4e spoor over 3 kilometer;
  • aanleg van 74 kilometer geluidschermen;
  • verbouwing van 11 stations;
  • aanleg of aanpassing van 47 viaducten en bruggen;
  • vervanging van 55 overwegen door 38 ongelijkvloerse kruisingen.

Volgens de planning in Duitsland zijn er eerst een half jaar lang werkzaamheden in 2016. Daarna zijn er werkzaamheden vanaf november 2016 tot aan de oplevering in 2022. Dit gebeurt volgens een ritme van 1 week intensieve werkzaamheden en vervolgens 3 weken geen werkzaamheden.

Omleidingen tijdens bouw 3e spoor

Om de werkzaamheden voor het 3e spoor te kunnen uitvoeren, zijn buitendienststellingen nodig. Tijdens een week met werkzaamheden is hierdoor maar 1 spoor beschikbaar op de grensovergang bij Zevenaar. Een deel van het goederenvervoer over de Betuweroute moet dan van andere grensovergangen tussen Nederland en Duitsland gebruik maken.

Aanpassen treinverkeer tijdens werkzaamheden Betuweroute

Hoe kan het goederenvervoer per spoor zo goed mogelijk blijven rijden tijdens de werkzaamheden? Dat onderzoekt het ministerie van IenM. Dit doet het ministerie samen met direct betrokken partijen. Ook DB Schenker neemt hieraan deel.

Het is belangrijk om de impact van de werkzaamheden op en langs het spoor inzichtelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dat het spoorgoederenvervoer binnen de wettelijke kaders van geluid en externe veiligheid blijft. IenM streeft er naar om gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk over de Betuweroute te laten vervoeren. Omwonenden moeten zo min mogelijk last hebben tijdens de bouwperiode.

Laatst bijgewerkt: 12.01.2015

Naar het begin van de pagina