. .

The page is printed

DB Schenker Rail

"Kwaliteit en efficiëntie in heel Europa"

Strategie voor de spoorwegsector: interview met Dr. Alexander Hedderich, CEO van DB Schenker Rail. Wat biedt DB Schenker Rail aan haar klanten, zowel vandaag als in de toekomst? Zal de ingeslagen weg tot succes leiden? Vragen aan CEO Dr. Alexander Hedderich.

Volgens het Duitse federale bureau voor de statistiek is het railtransport in Europa eerder afgenomen dan toegenomen in de afgelopen paar jaar. Hoe ziet u dat?

De ontwikkelingen in het Europese railtransport zijn moeilijk geweest. Dit komt door verschillende factoren. Op de eerste plaats blijft de industriële productie in veel belangrijke Europese markten ver onder het niveau van 2007/2008, hetgeen natuurlijk grote gevolgen heeft voor onze transporten voor de staal- en automobielindustrie. Het goederenvervoer per spoor wordt ook geconfronteerd met tegenwind als gevolg van de stijgende kosten voor energie, spoorlijnen en personeel, die het vervoer per spoor op een achterstand zet in vergelijking met het wegvervoer. DB Schenker Rail is onder deze omstandigheden een van de weinige winstgevende railtransportondernemingen in Europa. Maar dat is niet genoeg voor ons. We moeten onze winstgevendheid blijven versterken om te kunnen blijven investeren in onze groei.

DB Schenker Rail is de grootste Europese railtransportonderneming met een internationale oriëntatie. 2014 zal waarschijnlijk beter zijn dan 2013, maar een snelle groei is nog niet in zicht. Volgt u de juiste strategie?

Ondanks alle uitdagingen menen we dat railtransport een groeimarkt is in Europa. Onze mening wordt ondersteund door de talloze kansen die er zijn - de groei van de wereldhandel in combinatie met de toenemende containerisatie en de toenemende vraag van onze klanten naar intermodale logistieke oplossingen en milieuvriendelijk vervoer.

Het slechte nieuws is dat veel van de typische op railtransport georiënteerde industrieën in Europa stagneren of achteruitgaan. Kolen, bijvoorbeeld, zal in Europa in de komende jaren een vermindering in tonnage van ongeveer een procent te zien geven, er zal er minder papier zijn en er wordt slechts een geringe lichte groei verwacht in de chemische industrie en de auto- en staalindustrie ...

Dat is waar. Daarnaast moeten we ervan uitgaan dat de kosten voor energie, spoorwegen en personeel met meer dan twee procent per jaar blijven stijgen. Toch zijn er vanuit ons perspectief genoeg kansen, ondanks het grote aantal problemen. Een paar voorbeelden: Ik noemde al de trend naar containerisatie. De containerschepen van de grote rederijen worden steeds groter en groter, en alleen het goederenvervoer per spoor verkeert in een positie om de containers efficiënt en tegen een concurrerende prijs naar vele bestemmingen in het achterland te brengen. Er is ook een groot potentieel wat betreft de verfijning van onze railgebaseerde logistieke oplossingen. Er is een toenemende vraag naar onze diensten met toegevoegde waarde voor de auto-industrie. Andere industrieën profiteren ook van onze aanvullende diensten. Neem de staalindustrie. We combineren onze unieke slagkracht als bulkexpediteur steeds meer met moderne logistieke oplossingen. Of kijk naar milieuproblemen. Veel klanten dringen aan op een positieve milieu-audit, en dat betekent groene transporten die zo CO2-efficiënt mogelijk zijn. We zijn al vele jaren goed gepositioneerd op dit gebied met ons aanbod van volledig CO2-vrije transporten, en het aantal klanten dat gebruik maakt van ons Eco-Plus-programma groeit elk jaar, zowel nationaal als internationaal. We verwachten ook hoge groeicijfers in intermodale transporten, die vanaf 2018 met 3-4 procent per jaar zullen toenemen. We zullen ook ons unieke Europese netwerk blijven verbeteren en uitbreiden – en uiteindelijk tot de strategisch belangrijke groeimarkten in Turkije, het Midden-Oosten en China.

Houden de kansen en de risico's elkaar in evenwicht? Zo ja, welke resultaten kunnen we verwachten?

Het is duidelijk dat we middenin een structurele verandering zitten, maar zelfs als we het nuchter bekijken ben ik optimistisch en denk ik dat de kansen opwegen tegen de risico's. Uit onze analyses is gebleken dat we een langdurige marktgroei van een tot twee procent per jaar kunnen verwachten. We willen natuurlijk niet alleen maar gebruikmaken van dit groeipotentieel, maar er een bovengemiddeld aandeel in hebben. Dat zal niet eenvoudig worden, aangezien marktgroei niet lineair is, en we zullen moeten wennen aan fluctuaties. Bovendien moeten we erin slagen om de concurrentiepositie van het railtransport te versterken. Ons bedrijf kan alleen groeien als onze diensten en onze prestaties aantrekkelijk genoeg zijn om potentiële klanten te overtuigen van de voordelen van het railtransport.

Hoe gaat u dat doen?

Het doel is om de concurrentiepositie van het railtransport te verbeteren. Onze diensten moeten beter en betrouwbaarder zijn dan die van onze concurrenten – en dat alles tegen redelijke prijzen. Dat betekent dat we efficiënter zullen werken en onze kwaliteit zullen blijven verbeteren. We moeten er ook voor zorgen dat infrastructurele knelpunten worden vermeden en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn – niet alleen locomotieven en goederenwagens, maar ook geschikte IT-ondersteuning en, belangrijker nog, gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. DB Schenker Rail zal doorgaan op de ingeslagen weg. We zullen ons Europese netwerk blijven verbeteren en moderniseren. We willen de eerste keus zijn op het Europese spoor.

Hoe wilt u de kwaliteit verbeteren?

Op dit moment richten we ons op internationale uitbreiding van onze klantenservice en onze uitgebreide expertise in deze branche. Een hoeksteen van onze strategie voor het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze transporten is de modernisering van ons operationele systeem met onze nieuwe businessmodel "Netzwerkbahn". Het model is een slimme manier om de exploitatie van bloktreinen en afzonderlijke wagens te combineren in één netwerk. Klanten die al gebruik maken van de Netzwerkbahnlogica zijn tevreden. Ze informeren ons van tevoren over hun transportvolume, waardoor ze ons aanzienlijk meer alternatieven voor snelle en efficiënte transportoplossingen bieden. Feedback van klanten is van het grootste belang en wordt door ons gebruikt om het Netzwerkbahnmodel te verfijnen en te implementeren.

Vertel er eens wat meer over. Wat zijn de voordelen van de Netzwerkbahn voor de klanten?

Zowel typische bloktrein- als wagenklanten profiteren van het model. Bloktreinklanten profiteren omdat ze niet altijd een volledige trein nodig hebben. Hun volume is vaak kleiner dan de hoeveelheid die nodig is om een bloktrein te vullen. We kunnen dan afzonderlijke wagens met dezelfde bestemming toevoegen aan de trein. Aan de andere kant profiteren wagenklanten van de hoge transportfrequenties met betrouwbare vertrek- en aankomsttijden. Het belangrijkste hierbij is dat we onze klanten helpen de overstap te maken. Om ten volle te profiteren van de voordelen van de Netzwerkbahn moeten klanten in een vroeg stadium betrouwbare informatie met ons delen. In ruil daarvoor kunnen ze rekenen op een betrouwbare levering. De Netzwerkbahn stelt ons in staat om op betrouwbare wijze te plannen in overeenstemming met de behoeften van onze klanten. De uitrol in Duitsland in het begin van 2013 was een succes, en nieuwe fasen zullen in de komende jaren internationaal worden geïmplementeerd.

Het lijkt erop dat we ons in Duitsland voor de grootste uitdagingen gesteld zien. Klopt dat?

Ja, dat is zo. Er is grote behoefte aan actie van DB Schenker Rail in Duitsland, in het bijzonder met betrekking tot efficiëntie. We hebben al veel bereikt en we zullen door blijven gaan met ons pakket maatregelen, ons "Aktionsplan Deutschland". In de afgelopen twee jaar hebben we, bijvoorbeeld, de operationele prestaties van onze middelgrote wagens met bijna 20 procent weten te verhogen met behulp van nieuwe methoden van goederenwagenbeheer. Het "Actieplan voor Duitsland" wordt nu uitgebreid met verdere structurele maatregelen. Het doel is de efficiëntie in de komende jaren met tien procent te verhogen.

Is het mogelijk dat de gerichtheid op Europa te veel energie kost, waardoor een snel succes in Duitsland wordt verhinderd?

Het is precies andersom. Steeds meer klanten vragen om internationale transportoplossingen en innovatieve concepten uit één bron. Als we niet aan deze eisen kunnen voldoen, zullen we niet succesvol zijn in Duitsland of waar dan ook. Tegenwoordig steekt twee derde van onze transporten ten minste één grens over – en nieuwe internationale transporten worden elke dag toegevoegd. Onze corridortreinen met hun zeer frequente verbindingen tussen Europese industriële centra en productiecentra zijn zeer succesvol. We zijn ongetwijfeld op de goede weg met onze gerichtheid op Europa – talrijke voorbeelden getuigen daarvan. Een Europees succesverhaal is onze driejarig contract met de aluminiumfabrikant Novelis voor het vervoer van aluminium staven en rollen tussen Duitsland en Engeland. En DB Schenker Rail Automotive is voor Daimler de Lead Logistics Provider voor de fabriekstransporten tussen Duitsland en Hongarije, waar de nieuwe A-Klasse wordt gebouwd.

In 2013 was er een break-even resultaat voor de Duitse economie in het algemeen en een licht positief resultaat voor DB Schenker Rail – wat zijn uw verwachtingen voor 2014?

De ontwikkeling van DB Schenker Rail in de tweede helft van 2013 was zeer bemoedigend. In de eerste helft van het jaar stonden we op minus € 5,4 miljoen en aan het eind van het jaar op plus € 57,3 miljoen. Als de overstromingen in mei en juni geen roet in het eten hadden gegooid, zouden we er nog beter uit zijn gekomen. We kunnen dus optimistisch zijn voor 2014. De op Europa gerichte strategie van DB Schenker Rail heeft zich bewezen – ook in moeilijke tijden.

En dan nu een geheel ander onderwerp. Wat zou u tegen jongeren willen zeggen om hun interesse om voor DB Schenker Rail te werken te stimuleren?

We zullen onze ambitieuze doelen alleen kunnen bereiken met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Ik zou zeggen dat ze bij ons op de juiste plek zijn als ze betrokken willen worden bij de opbouw van de meest internationale railtransportmaatschappij ter wereld. DB Schenker Rail biedt een aantal aantrekkelijke banen, zowel in het management, de techniek als in operations. Neem contact met ons op. Als je mee wilt meehelpen om een op duurzaamheid gerichte onderneming vorm te geven, dan ben je hier heel goed op je plaats!

Meneer Hedderich, dank u voor uw tijd.

Laatst bijgewerkt: 07.04.2016

Naar het begin van de pagina