. .

The page is printed

Interview Axel Marschall

"Baanbrekende nieuwe oplossingen"

Multimodale transporten zijn sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. Axel Marschall, bestuurslid Sales, DB Schenker Rail AG, over het nieuwe Competence Center Multimodal.

Meneer Marschall, cynici zeggen dat DB Schenker nog niet volledig heeft geprofiteerd van de voordelen van het combineren van het spoor met andere vervoersmodaliteiten. Is het nieuwe Competence Center Multimodal (CCMM) opgericht om de integratie ervan te bevorderen?

Onze divisies DB Schenker Rail en DB Schenker Logistics opereren met succes op onze doelmarkten door aantrekkelijke producten te bieden. Wat wij in wezen doen is het beheren en onderling verbinden van complexe transport- en logistieke netwerken en we hebben onze klanten al een aanzienlijk aantal gecombineerde oplossingen geboden. Ons nieuwe Competence Center Multimodal is bedoeld om nog meer te profiteren van synergieën en met name de synergie tussen weg en spoor, waarbij de expertise van DB Schenker Rail en die van DB Schenker Logistics wordt gebundeld. Door deze elementen te combineren kunnen we aantrekkelijke producten aanbieden die voordelen voor onze klanten opleveren in termen van reistijden, flexibiliteit en kosten. Hiermee richten we ons op de algemene cargomarkt waar wij ons unieke concurrentievoordeel volledig kunnen doen gelden. Het Competence Center zal ons ook helpen om de interne samenwerking te versterken en onze teams te motiveren om aanvullende oplossingen te ontwikkelen door voorbeelden van 'best practices' met elkaar te delen. We hebben al goede resultaten bereikt met Competence Centers, en de afgelopen jaren hebben we met succes vele concepten geïmplementeerd voor onze klanten, bijvoorbeeld in de automotive sector.

Kunt u ons een voorbeeld geven van een "best practice"?

 Onlangs ontwikkelden we een vervoersconcept voor een verbinding tussen Frankrijk en Denemarken voor een internationale klant uit de consumptiegoederenindustrie die geen toegang had tot een eigen rangeerspoor. In de doorlooptijd werden zijn goederen vervoerd per vrachtwagen en vervolgens overgeladen in conventionele spoorwagons, waarna ze weer per vrachtwagen werden afgeleverd bij het distributiemagazijn. Dit bespaart de klant geld en vermindert de CO2-uitstoot ten opzichte van alleen wegvervoer. DB Schenker beheert deze deur-tot-deur-oplossingen vanuit één punt en dat kan interessant zijn voor een aantal klanten.

Hoe wordt het nieuwe Competence Center bemand?

Een team managers van beide divisies met jarenlange ervaring in het vrachtwagenvervoer en de spoorlogistiek vormt de kern. Dankzij verspreiders, zogenaamde navigatoren, kunnen ze gebruik maken van de collectieve kennis en ervaring van de hele DB Schenker organisatie. We willen de verantwoordelijkheid voor zaken en winst niet verschuiven, maar deze twee combineren om een algemeen perspectief te krijgen. Daarnaast zijn we sterk gericht op "tandems" van beide business units. Ewald Kaiser, bestuurslid Land Transport bij DB Schenker Logistics, en ik zullen de taak op ons nemen om leiding te geven aan het Competence Center. We beschouwen onszelf als een team dat deuren kan openen in beide organisaties en voor de nodige impulsen kan zorgen. Op basis van deze gedachte werd een specifiek besluit genomen om het CCMM op te zetten in het gezamenlijke hoofdkwartier van DB Schenker Rail en DB Schenker Logistics in Frankfurt.

Hoe brengen uw collega's de ideeën van het CCMM in de praktijk?

Het komt in wezen neer op ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het bedrijf door innovatieve productcombinaties te bieden of door de manier waarop bestaande oplossingen worden ingezet te verbeteren. De verschillende units hebben al een ongelooflijk aantal goede benaderingen, en soms hoeven we ze alleen maar op een andere manier aan elkaar te koppelen. Maar we willen ook nieuwe oplossingen ontwikkelen en onze klanten overtuigen dat ze onze multimodale oplossingen kunnen ondersteunen door hun aanbestedingsvoorwaarden aan te passen. Het Competence Center is ontworpen als aanspreekpunt voor het lanceren van projecten en het bundelen van informatie. We willen de randvoorwaarden voor samenwerking verbeteren en promoten een open, op partnerschap gebaseerde cultuur die wederzijds begrip vergroot.

Waardoor groeit de belangstelling voor multimodale oplossingen in het algemeen?

Onze klanten worden geconfronteerd met strengere eisen omdat vervoersketens internationaler worden, de markten volatiel zijn en de druk om efficiënter te werken groter is geworden. We kunnen reageren op deze uitdaging door  koppelingen tussen vervoerswijzen en netwerken te verbeteren en uit te breiden. Zo is er een toenemend aantal klanten dat geen toegang heeft tot eigen rangeersporen maar op zoek is naar milieuvriendelijke, op het spoor gebaseerde oplossingen. Dat is precies de vraag waaraan we willen voldoen.

Hoe belangrijk zijn multimodale oplossingen voor het zakelijke succes van DB Schenker?

Intermodale, milieuvriendelijke logistieke oplossingen vormen een essentieel onderdeel van de DB 2020-strategie. De koppeling van vervoer per spoor aan andere vervoerswijzen heeft DB Schenker een concurrentievoordeel gegeven. We willen die verantwoordelijkheid op ons nemen en een aanzienlijke groei in deze segmenten genereren. Als we erin slagen alle bestaande elementen binnen DB Schenker efficiënt en op een gerichtere manier te combineren, dan kunnen we nog veel meer klanten voorzien van een eenvoudige toegang tot multimodale vervoersketens. Een tweecijferige groei in dit segment is zeker haalbaar.

DB Schenker heeft zeer recent een multimodale oplossing over drie continenten gerealiseerd. Komen er meer van dergelijke ambitieuze projecten in de toekomst? "Oplossingen bieden" is het motto bij DB Schenker. We waren pioniers toen we begonnen met transporten in speciale containertreinen op wat bekend staat als de zuidelijke route van China via Kazachstan en Rusland naar Centraal-Europa. Nu zijn we baanbrekend bezig met de bovengenoemde innovatieve combinatie van spoor-, vrachtwagen- en vrachtvliegtuigtransporten op die route, die we tot aan Brazilië hebben uitgebreid. Oplossingen als deze ontwikkelen we in gedetailleerde gesprekken met onze klanten en het zijn uitstekende voorbeelden van wat er mogelijk is bij DB Schenker. U kunt nog vele andere oplossingen als deze tegemoet zien!

Laatst bijgewerkt: 07.04.2016

Naar het begin van de pagina