. .

The page is printed

Nieuwe brochure

Duurzaamheid uit verantwoordelijkheidsgevoel en overtuiging

Klimaatverandering en de afnemende natuurlijke hulpbronnen behoren tot de grootste uitdagingen van onze geglobaliseerde wereld.

Bedrijven hebben daarom de verantwoordelijkheid om milieuvriendelijk te denken en te handelen en om efficiënt om te springen met grondstoffen en andere hulpbronnen. Door de verwachtingen vanuit de samenleving en druk vanuit de politiek zijn bedrijven steeds meer gedwongen om effectief bij te dragen aan de bescherming van de onmisbare natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd verwachten onze klanten milieuvriendelijke producten en diensten om zo hun eigen voetafdruk op het milieu te verkleinen.

DB Schenker neemt zijn verantwoordelijkheid door middel van efficiënte, innovatieve en in een netwerk opgenomen logistieke oplossingen en door goed onderhoud van zijn spoorwegsysteem. We hebben drie hoofddoelen bepaald om aan deze vereisten te kunnen voldoen:

  • Koploperspositie in de transport- en logistieke sector wat betreft CO₂ en efficiënt omgaan met hulpbronnen
  • Superieur aanbod aan groene producten en expertise
  • Maatschappelijke aanvaarding van de groei van het goederenvervoer per spoor door het terugdringen van lawaai.

Geen van deze doelen is haalbaar zonder onze klanten. Daarom vertrouwen we wat onze producten betreft op een drietal maatregelen: groen inkopen, milieuvriendelijke transportoplossingen en milieuvriendelijke bedrijfsprocedures. In deze brochure leest u wat deze maatregelen precies inhouden en hoe onze klanten erbij zijn gebaat.

Laatst bijgewerkt: 26.11.2014

Naar het begin van de pagina