. .

The page is printed

Klanten & projecten

Een systeem voor Europa

Een aantal internationale transportactiviteiten van Fermacell worden onder één dak georganiseerd - een ontwikkeling die laat zien hoe DB Cargo evolueert van een railvervoerder in een leverancier van railgebaseerde, multimodale transportlogistiek.

Fermacell GmbH, onderdeel van de Xella Groep, produceert en distribueert complete systemen voor alle aspecten van interieurbouw. Met de Fermacell gipsvezelplaten en Fermacell droge dekvloerelementen biedt het bedrijf systemen voor wanden, plafonds en vloeren. Fermacell is sinds 2013 een actieve klant van DB Cargo. In die tijd had Fermacell nagedacht over alternatieve vervoersmogelijkheden voor haar productstromen. Nadat eerst intern aanpassingen waren doorgevoerd, lanceerde het bedrijf haar eerste vervoersactiviteiten per spoor. Sindsdien is het aandeel van haar producten dat per spoor wordt vervoerd voortdurend gestegen.

TRANSPORTKETEN DOOR VIER LANDEN

Vorig jaar diende zich een nieuwe oplossing aan: de divisie Building Materials, Industrial and Consumer Goods van DB Cargo is niet langer alleen verantwoordelijk voor het vervoer van spooraansluiting tot spooraansluiting. In samenwerking met de expeditiedochteronderneming DB Cargo Fracht Logistik GmbH organiseert en beheert de divisie de gehele logistieke vervoersketen voor Fermacell op specifieke routes via verschillende vervoerswijzen - en door vier landen in Europa. "Deze service is een welkome ondersteuning voor ons, vooral wat betreft de coördinatie van wisselingen van vervoerders," zegt Claudia Schemel, Hoofd Logistiek bij Fermacell. "Ons bedrijf profiteert van groeiende multimodale mogelijkheden van de Europese railtransportonderneming."

Dit wordt bijzonder goed geïllustreerd door het voorbeeld van de Fermacell fabriek in de Spaanse stad Orejo. Hier, vlakbij de Franse grens, worden elk jaar vele duizenden tonnen Fermacell gipsvezelplaten geproduceerd voor de Europese markt. Fermacell heeft hier een partnership gevormd met DB Cargo. "De lange transportroutes door heel Europa en de aanzienlijke volumes die we moeten transporteren vereisen dat we een betrouwbare partner aan onze zijde hebben," benadrukt Claudia Schemel. "We moeten erop kunnen rekenen dat onze producten veilig en op tijd worden vervoerd." Expediteur DB Cargo Fracht Logistik, die verantwoordelijk is voor het hele transportproces naar de verre eindbestemming in Vamdrup, Denemarken, heeft deze taak op zich genomen. "Met onze expeditiedochteronderneming bieden wij onze klant Fermacell een flexibele, multimodale oplossing voor de transportlogistiek, die op hun specifieke behoeften is afgestemd," verklaart Thorsten Wartenpfuhl, hoofd Railports & Logistics Service in de divisie Building Materials, Industrial and Consumer Goods van DB Cargo.

RAILPORTLOGISTIEK

De lange transportroute begint met het organiseren van de eerste etappe over de weg. De pallets met gipsvezelplaten worden eerst per vrachtwagen van Orejo naar de grenssteden Irun en Bayonne op ongeveer 200 kilometer afstand vervoerd. Voor dit proces werkt DB Cargo Fracht Logistik nauw samen aan de coördinatie met haar lokale aannemers, de logistieke servicepartners Railsider Atlantico S.A. in Irun en Eurorail in Bayonne. Zij zijn verantwoordelijk voor het transport van de zendingen naar de DB Schenker Railports, waar de vracht wordt overgeladen op het spoor na een tijdelijk transportgerelateerde opslag.

De railports in Irun en Bayonne zijn twee van de ongeveer 100 Railports in Europa die al worden gebruikt door DB Schenker. Dit zijn multifunctionele logistieke centra met treinverbindingen, waar aanvullende diensten kunnen worden geleverd, zoals opslag van vracht - naast transportgerelateerde tijdelijke opslag - of het klaarmaken van bestellingen van goederen. Daarnaast kunnen pallets op verzoek weer worden opgebouwd en afgedekt met plastic folie om een veilige verpakking te bieden voor verder transport. De diensten omvatten ook "just-in-time" transportactiviteiten, of stipte leveringen rechtstreeks aan de afnemer. Bij transporten naar niet EU-landen verzorgt DB Cargo Fracht Logistik ook de douaneformaliteiten. Het operationele beheer van de multimodale keten van transportlogistiek wordt verzorgd door de verkeerstoren, via welke DB Cargo Fracht Logistik haar klanten ook transportgerelateerde vrachtgegevens biedt.

De terreinen en hallen van de complexen aan de Spaans-Franse grens in Irun en Bayonne beslaan ongeveer 70.000 vierkante meter. De moderne hallen worden gebruikt om vochtgevoelige goederen, zoals papier, pulp of rollen, alsmede auto-onderdelen op te slaan. Ze bieden zo'n 30.000 vierkante meter voor opslag en directe overslag van vracht, de zogenaamde crossdocking-activiteiten. De grote buitenruimte kan worden gebruikt voor de opslag en overslag van containers en vracht die niet gevoelig is voor vocht.

Werknemers bij de railport gebruiken vorkheftrucks voor het overladen van de gipsvezelplaten, die in plastic zijn verpakt om ze te beschermen tegen beschadiging, van vrachtwagens op wagens, waar de pallets worden vastgezet voor verder transport. Op deze manier worden elke week acht tot tien wagens klaargemaakt en op hun noordelijke reis gestuurd. De transporten worden uitgevoerd door ECR, de Franse dochteronderneming van DB Cargo. De wagens bereiken Mannheim met de Atlantic Shuttle, waar ze in het Duitse enkelwagennetwerk worden ingevoerd. Een deel van de wagengroep gaat verder naar Denemarken, terwijl een ander deel in Mannheim blijft. De pallets met de gipsvezelplaten gaan naar de tijdelijke opslag in de Deense stad Vamdrup en in Mannheim, vanwaar ze per vrachtwagen op hun eindbestemming worden afgeleverd.

MULTIMODALE OPLOSSINGEN

Eventuele problemen die zich voordoen tijdens een transport worden opgelost door DB Cargo Fracht Logistik. "Dit is wat klanten van ons verwachten," benadrukt Martin Holl, die belast is met de uitvoering van multimodale transportlogistiek bij DB Cargo Fracht Logistik. "We zullen er altijd alles aan doen om ervoor te zorgen dat een transport wordt uitgevoerd. Als vertragingen betekenen dat we krap in de tijd komen te zitten, denken ook aan alternatieve oplossingen, zoals direct vervoer per vrachtwagen."

Teamwork is hierbij cruciaal. De intensieve samenwerking tussen DB Cargo en DB Cargo Fracht Logistik biedt klanten nieuwe voordelen. De divisie Building Materials, Industrial and Consumer Goods is samengekomen met haar expeditiedochteronderneming DB Cargo Fracht Logistik om een aanbieder van multimodale raillogistiek te vormen die in staat is om logistieke oplossingen met verschillende vervoerswijzen in Europa aan te bieden en te beheren. "Veel dingen zijn hier al mogelijk," zegt Wartenpfuhl. "Naast de railservice, die de kern van ons bedrijf vormt, organiseren en beheren we vrachtwagentransporten en logistieke diensten in de railports. Via DB Cargo Fracht Logistik kunnen we ook, indien nodig, speciale apparatuur bieden die nodig is voor transportoperaties, of de transportopdrachten van onze klanten beheren via interfaces met het klantensysteem."

De divisie ziet nog steeds een groot potentieel hier, met zowel Fermacell als de Xella Groep als geheel. "We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar alle andere productstromen en transportmogelijkheden waar we mogelijk aanvullende multimodale operaties kunnen introduceren," verklaart Markus Tiburczy, de Key Account Manager die verantwoordelijk is voor de klant Fermacell/Xella. "Hier onderzoeken we hoe bestaande vervoersstromen intelligent kunnen worden gecombineerd met ons DB Cargo netwerk. Tegelijkertijd hebben we als doel om samen te werken met de klant om services uit te breiden naar nieuwe landen. "Dit zal klanten in staat stellen om zich te concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl DB Cargo Fracht Logistik en DB Cargo de verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van alle logistiekgerelateerde kwesties. Ze zullen tevens profiteren van de ervaring van de Europese railtransportonderneming. "Als railtransport als vervoerswijze wordt ingebed in de waardeketens van onze klanten, kunnen we steeds meer klanten overtuigen om samen met DB Cargo in hun voordeel te werken aan milieuvriendelijk Europees railtransport," zegt Tiburczy.   

SLIMME OPLOSSING

Railports bieden veel meer dan logistieke diensten.
Multimodale oplossingen voor transportlogistiek waarbij railports van DB Schenker worden gebruikt, zijn gebaseerd op zowel een hoofdetappe per spoor, overladen en vrachtwagentransport voor en na, als op aanvullende waardeketengeoriënteerde logistieke diensten. Het centrale punt van dit systeem is een Europees netwerk dat nu meer dan 100 railports telt, waar DB Schenker op kan vertrouwen. Dit zijn multifunctionele logistieke centra met spoorverbindingen. Ze vergemakkelijken cross-docking, in combinatie met de juiste behandeling van een breed scala aan soorten goederenvervoer tussen weg en spoor, alsmede, in het bijzonder, complexe logistieke diensten, zoals het klaarmaken van bestellingen of just-in-time-leveringen. Hierdoor kunnen de voordelen van beide vervoerswijzen op intelligente wijze worden gecombineerd. Het betekent dat zowel afnemers als leveranciers niet langer hun eigen spoorinfrastructuur nodig hebben om railtransport als een vervoerswijze te integreren in hun waardeketens.

Veel klanten in heel Europa profiteren nu al van de voordelen van railgebaseerde logistiek door gebruik te maken van railports van DB Schenker, die DB Cargo nu heeft verbonden met de noord-zuid- en oost-west-corridors met frequente diensten van shuttle- en liner-treinen. Deze treinsystemen kunnen, afhankelijk van het onderliggende productie-concept, ook naast de railports worden gebruikt voor een directe bediening van de opstelsporen van de transportsector. DB Cargo biedt in Frankrijk multimodale oplossingen voor transportlogistiek via verschillende railportlocaties in de onmiddellijke nabijheid van de Spaanse grens, zowel aan de kant van de Middellandse Zee, in Perpignan, Le Boulou en Port Bou, als aan de Atlantische kant in Bayonne en Irun.

Laatst bijgewerkt: 01.04.2016

Naar het begin van de pagina