DB Cargo Logo

Meer inzicht met RouteLint

DB Cargo is de eerste goederenvervoerder in Nederland die na een succesvolle proefperiode start met het gebruik van Routelint. Routelint is een app die machinisten helpt om ‘slimmer’ te rijden.

Dit komt de treinrit ten goede op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en punctualiteit. De app draait op een tablet en is al eerder in het reizigersvervoer toegepast. 

Beter anticiperen op situaties op het spoor
De informatie in Routelint komt rechtstreeks uit de systemen van ProRail en is daarom altijd up-to-date. De app biedt machinisten actuele informatie over spoor, wissels en seinen. Hierdoor kunnen zij sneller en beter anticiperen op wat er verderop op het spoor gebeurt. 

Overigens is het gebruik van RouteLint geen verplichting en de seinbeelden langs het spoor blijven altijd leidend, maar DB Cargo beschouwt de applicatie als een erg nuttig hulpmiddel. Met RouteLint kan een machinist realtime tien rijwegstappen vooruit kijken hoe de bezetting van het spoor is, welke treinen in- dan wel uitvoegen of kruisen en welke treinen er vertraging hebben. Op basis van die informatie kan de machinist zijn rijgedrag aanpassen. Op het drukke Nederlandse spoorwegnet betekent dit minder vaak onnodig stoppen en optrekken. En dat leidt tot een lager energieverbruik en een betere doorstroming. Ook draagt Routelint direct bij aan de veiligheid op het spoor omdat de kans kleiner is dat een machinist een rood licht nadert.