DB Cargo Logo

Klaar voor het nieuwe examineren

Om de kwaliteit en veiligheid van het spoorvervoer te borgen, hebben spoorwegondernemingen meer verantwoordelijkheden gekregen van het ministerie op het gebied van examinering.

DB Cargo heeft zich de afgelopen jaren hierop goed voorbereid en is er klaar voor om deze wetswijziging uit te voeren. Door de wijziging van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 gelden nieuwe wettelijke vereisten voor degenen die binnen een spoorwegonderneming de begeleidingsritten verzorgen en/of de examens afnemen voor het bevoegdheidsbewijs. De spoorwegondernemingen zijn nu zelf wettelijk verantwoordelijk voor het volledige examen voor het bevoegdheidsbewijs. Om in de nieuwe situatie examens namens de spoorwegonderneming af te mogen nemen moet DB Cargo beschikken over gecertificeerd examinatoren die ook bevoegd machinist zijn én die aantoonbaar beschikken over de kennis en kunde op het gebied van datgene waarover je het examen afneemt. De spoorwegonderneming dient zelf het examenprogramma op te stellen voor het bevoegdheidsbewijs voor een machinist: de weg- en materieelbekendheid en bedrijfsspecifieke kennis.

DB Cargo heeft de afgelopen periode veel tijd en zorg besteed aan het ontwikkelen van de vereiste examendocumenten en aan de inrichting van het exameninstituut. Een complexe klus met veel werk. Daar hoort ook de inrichting van een Commissie van herziening bij, waarbij medewerkers terecht kunt met procesmatige klachten over een examen, en een Commissie van deskundigen voor inhoudelijke klachten over een examen. Voor het examineren zelf beschikt DB Cargo over een team van ervaren examinatoren. Zakt iemand twee keer voor dit examen, dan kan hij of zij geen trein meer voor DB Cargo rijden.

Vergunning en bevoegdheid:

  • Machinistenvergunning: het ministerie blijft verantwoordelijk voor het examineren voor en verlenen van de algemene machinistenvergunning. Dit gebeurt nu door digitale toetsing en een test op de simulator. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan deze algemene machinistenvergunning als enige intrekken.
  • Bevoegdheidsbewijs: elke spoorwegonderneming is wettelijk verantwoordelijk voor het bevoegdheidsbewijs dat de machinist nodig heeft om met treinen in Nederland te rijden. De spoorvervoerder neemt de officiële examens af voor de vereiste materieelkennis, wegbekendheid en bedrijfsspecifieke regelgeving.