DB Cargo Logo

Overeenstemming over stimuleren spoorgoederenvervoer

(Den Haag/Utrecht 19 juni 2018) Partijen betrokken bij het goederenvervoer over het spoor hebben met Staatssecretaris Stientje van Veldhoven overeenstemming bereikt over een maatregelenpakket.

Om het spoorgoederenvervoer nog duurzamer en aantrekkelijker te maken. Hierin zijn onder andere maatregelen vastgelegd voor een flinke verlaging van de gebruiksvergoeding, de inzet met betrekking tot het Europese spoorveiligheidssysteem ERTMS en verbetering van de leefomgeving voor omwonenden langs het spoor. Het maatregelenpakket maakt modal shift mogelijk en is daarmee in lijn met de klimaatdoelstellingen en het Regeerakkoord.

Het pakket is vastgesteld in overleg met de spoorgoederentafel, waar verladers, spoorvervoerders, terminals, havens, spoorinfrastructuurbedrijven, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overleggen over de toekomst van het transport over het spoor. 

Algemeen directeur Wim Visser van DB Cargo Nederland over het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer: ‘dit is een belangrijke eerste stap in het stimuleren van het duurzame spoorgoederenvervoer. Nu is het zaak door te pakken want er zijn dringend maatregelen nodig om het belangrijke staalcomplex in IJmuiden en de zeehaven van Amsterdam bereikbaar te houden voor het spoorgoederenvervoer. Ook moeten we een goede oplossing vinden voor de landelijke invoering van ERTMS’.