DB Cargo Logo

Ruim 50.000 stille wagens

DB Cargo heeft inmiddels 80 procent van zijn goederenwagons uitgerust met Kunststofremblokken. Naar verwachting zijn in het huidige ombouwtempo, medio 2020 alle 63.000 goederenwagens van DB Cargo voorzien van kunststofremblokken

Hoe gladder het wiel, hoe minder geluid. In veel gevallen leidt het tot een vermindering met tien decibel, wat door het menselijk oor als een halvering wordt ervaren.

Het terugdringen van het geluid dat goederentreinen maken is een belangrijke prioriteit voor DB Cargo. Want de maatschappelijke wens om meer goederen per spoor te vervoeren, mag natuurlijk niet leiden tot meer druk op de leefomgeving. Meer treinen kan immers voor omwonenden meer geluidshinder betekenen.

Sinds 2012 is er in Nederland een nieuwe geluidswet van kracht, die omwonenden beter beschermt tegen geluid door treinen. Per spoortraject zijn er geluidsgrenzen bepaald, de zogeheten geluidproductieplafonds. Dit is de maximale hoeveelheid geluid die alle treinen gemiddeld samen mogen maken op een baanvak per kalenderjaar. ProRail heeft de taak om te bewaken dat deze normen niet worden overschreden, en in te grijpen waar dat wel gebeurd. Daarnaast voert ProRail de komende jaren het omvangrijke Meerjarenprogramma Geluid in opdracht van het Rijk uit. Daar waar nodig worden geluidschermen langs het spoor geplaatst, raildempers aan de sporen bevestigd en de geluidisolatie van de gevels van woningen langs het spoor verbeterd