DB Cargo Logo

ILT verlengt veiligheidscertificaat met vijf jaar

Op 10 december 2018 ontving DB Cargo Nederland uit handen van de Inspectie Transport en Leefomgeving (ILT) het veiligheidscertificaat deel A en B voor het goederenvervoer per spoor inclusief dat van gevaarlijke stoffen. Het betreft een verlenging voor de maximale duur van vijf jaar. Onder het veiligheidscertificaat valt ook het verzorgen van besloten personenvervoer.

Algemeen directeur Wim Visser: ‘de verlenging van het veiligheidscertificaat voor de maximale duur van vijf jaar vormt voor DB Cargo Nederland een krachtige aansporing om op de ingeslagen weg voort te gaan’.

Over het veiligheidscertificaat

Het veiligheidscertificaat wordt verstrekt door de inspectie aan een spoorwegonderneming wanneer deze een goed en werkend veiligheidsbeheersysteem (VBS) heeft ingericht. Het VBS moet passen bij de organisatie en activiteiten van de spoorwegonderneming en wordt getoetst aan de vereisten van de Europese Verordening 1158/2010.

Het veiligheidscertificaat bestaat uit een A en een B deel. Deel A van het veiligheidscertificaat wordt afgegeven door het land van eerste vestiging van de spoorwegonderneming. Deel B wordt afgegeven in het land of de landen waarin de onderneming rijdt.