DB Cargo Logo

Geen andere vorm van transport is zo milieuvriendelijk

Het spoor is niet alleen de veiligste manier van transport maar samen met de binnenvaart ook de meest milieuvriendelijke. Iedere werkdag bespaart DB Cargo de Europese wegen 98.000 truckladingen – met een lengte van Hamburg tot Rome.

We zijn ervan overtuigd dat het succes van een onderneming meer inhoudt dan alleen economische prestaties leveren. Als bedrijfsonderdeel van Deutsche Bahn AG wensen wij ons te ontwikkelen tot eco pionier en top werkgever. In al ons denken en handelen vormt dat naast het nastreven van een profijtelijke economische ontwikkeling de leidraad voor de verdere ontwikkeling van onze onderneming. Hierbij houden we zowel rekening met economische en sociale aspecten als ook met milieu- en veiligheidsaspecten. Duurzaam ondernemen zoals bepaald in de corporate strategie DB 2020 van Deutsche Bahn AG  betekent dan ook voor ons ook dat energie en grondstoffen zo doelmatig mogelijk gebruikt worden. Afval, afvalwater, uitstoot van schadelijke stoffen, geluid- en milieuhinder blijven binnen de wettelijk toegestane grenzen.

De druk op de maatschappij om het milieu te beschermen wordt steeds groter. Met name van de transportsector wordt een aanzienlijke bijdrage verwacht. DB Cargo heeft de aspiratie om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van milieubescherming. We willen de leidende groene logistieke dienstverlener worden en bewijzen dat CO2-emissies inderdaad kunnen worden beperkt terwijl het transport toeneemt. We reduceren niet alleen onze CO2-emissies, maar breiden ook onze activiteiten voor de bescherming van onze materialen en het gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen sterk uit en werken er hard aan om geluidniveaus aanzienlijk te reduceren.

Reductie van emissies

DB Cargo ondersteunt de DB Group om specifieke CO2-emissies met 20 procent te reduceren tussen 2006 en 2020. Om dit doel te bereiken heeft DB Cargo diverse initiatieven genomen en blijft zij haar assortiment groene producten uitbreiden.

Handelen met het milieu in gedachten is een belangrijk uitgangspunt bij DB Cargo, en we ondersteunen dit met initiatieven in de business units. Voorbeelden hiervan zijn het blijven verbeteren van de benutting van de capaciteit van onze vervoersmodaliteiten, het over de hele linie moderniseren van onze uitrusting en faciliteiten, gebruik maken van een vloot met lage emissies en trainingen geven aan onze chauffeurs in energiebesparende rijtechnieken.

DB Cargo biedt al Eco Solutions voor elke modaliteit, waardoor klanten CO2-emissies in de hele supply chain kunnen reduceren, compenseren of helemaal kunnen voorkomen. We bieden een CO2-vrij product voor railvervoer en kunnen CO2-emissies tot 20 procent verlagen in het luchtvervoer en tot 50 procent in het zeevervoer. Er zijn ook milieuvriendelijke oplossingen beschikbaar voor vervoer over land en contractlogistiek door gebruik te maken van energiezuinige, duurzame logistieke centra. DB Cargo kan de CO2-voetafdruk van de supply chains van haar klanten inzichtelijk maken en aanbevelingen doen voor optimalisatie.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. DB Cargo in Nederland onderkent het belang van het instrument in Nederland. DB Cargo streeft er daarom naar in 2014 niveau 3 op CO2-Prestatieladder te bereiken. 

Materialen en hulpbronnen beschermen

Onze visie is dat we tegen 2050 alle tractiestroom betrekken uit hernieuwbare bronnen. De eerste stap is het verhogen van hernieuwbare energie tot 35 procent in 2020.

Daarnaast streven we ernaar om het merendeel van de materialen en resources die we gebruiken terug te brengen in de materialenkringloop en daardoor het recyclingspercentage te verhogen. Zo hebben we in-house recyclingprogramma’s en een systeem voor herbruikbare verpakkingen in de contractlogistiek geïmplementeerd.

Geluid gehalveerd door gebruik van kunststofremblokken

In geïndustrialiseerde landen draagt geluid in grote mate bij aan het verminderen van de leefbaarheid. Daarom maakt een actieve bijdrage aan de bescherming tegen geluidsoverlast deel uit van onze bedrijfsfilosofie.

We blijven ons richten op ons doel om de geluidsniveaus van 2010 terug te brengen tot de helft in 2020. Wij hechten aan een proactieve ontwikkeling van oplossingen op dit gebied. DB Cargo voert daartoe een langetermijninvesteringsbeleid uit om haar goederenwagons uit te rusten met stille composiet remblokken. Veel van de circa 400.000 spoorwagons die in Europa rijden zijn vrijwel allemaal voorzien van gietijzeren remblokken. Tijdens het remmen drukt het gietijzer op het stalen loopvlak van het wiel wat dit ruw maakt. Deze oneffenheden veroorzaken het rolgeluid als zij over de rails rollen.  Nieuwe wagons worden standaard voorzien van een aangepast remsysteem met K-blokken. Inmiddels beschikt DB Cargo al over 7.000 'stille' wagons. En dat aantal groeit nog steeds.