I am a climate hero

Help het klimaat te beschermen met DB Cargo

Treinen zijn niet alleen de veiligste manier van goederentransport- ze zijn ook de groenste. Waarom? omdat treintransporten tot wel 80% minder CO2 uitstoten dan wegtransport.

 De voordelen van CO2-vrije spoortransporten voor u

  • Twee sterke produkten: DBeco plus en DBeco neutral
  • 100% groene energy CO2-vrije transporten in Nederland, Duitsland en Oostenrijk
  • Compensatie voor onvermijdelijke CO2 emissies
  • Certificaat voor CO2 besparingen

Groen in Nederland

DB Cargo Nederland rijdt uitsluitend met groene stroom. Daarnaast vervangen wij zoveel mogelijk van onze diesel locomotieven voor elektrische locomotieven.

Uw voordelen

gueter gehoeren auf die schienen lok

DBeco plus

Het product Deco plus houdt in dat er vracht wordt vervoerd zonder CO2-uitstoot op alle routes in Duitsland en Oostenrijk. We maken gebruik van een externe tool, EcoTransIt World, om eerst precies te bepalen wat de energiebehoefte van uw transporten is, om vervolgens de daarmee corresponderende hoeveelheid hernieuwbare energie in te kopen. Deze energie is afkomstig van hernieuwbare bronnen die hoofdzakelijk in deze twee landen zijn gelegen. De hernieuwbare energie die we inkopen, vervangt dus de hoeveelheid energie die zou zijn gebruikt in de traditionele mix van energievoorziening. Dit draagt bij tot de bescherming van het milieu. Bovendien investeren we 10% van de opbrengst uit DBeco plus in centrales en faciliteiten waar hernieuwbare energie wordt gegenereerd of opgeslagen. Dit hele proces wordt onderworpen aan een audit door TÜV SÜD (TÜV = Vereniging voor Technisch Toezicht). We leggen een certificaat over waarop de verhinderde CO2-uitstoot vermeld staat, en dit kan dan worden verrekend met de CO2-voetafdruk.
head to head lokc

DBeco neutral

Het is niet altijd mogelijk om CO2-uitstoot te elimineren. Met DBeco neutral compenseren we CO2-uitstoot tijdens het transport die niet kon worden voorkomen, bijv. de uitstoot door vrachtwagens in het voor- en natransport. Zodoende is DBeco neutral de perfecte aanvulling op DBeco plus. Om dit doel te bereiken, berekenen we de totale CO2-uitstoot die wordt geproduceerd door de bevoorradingsketen, en dan beslist u hoeveel er van deze uitstoot moet worden gecompenseerd. Samen met onze partner “atmosfair” investeren we vervolgens in geselecteerde projecten op het gebied van duurzaamheid die voldoen aan de CDM Gold Standard – momenteel de strengste standaard voor klimaatbeschermingsprojecten. Deze projecten stimuleren de toename van hernieuwbare energiebronnen en dragen dus bij aan de reductie van CO2-uitstoot. Bovendien ondersteunen zij duurzame ontwikkeling in de regio’s waar zij plaatsvinden, door het stimuleren van technologieoverdracht en het creëren van lokale economische structuren.

EcoTransIt World

We gebruiken de externe tool EcoTransIt World om de CO2-uitstoot te berekenen die wordt veroorzaakt door de transportketen, om vervolgens een passend aanbod te doen ter compensatie. Zie www.ecotransit.org, waar u de CO2-uitstoot kunt berekenen die kan worden verhinderd door te kiezen voor transport per spoor, en niet voor transport per vrachtwagen of op een andere manier.

Das ist Grün

Neem contact op met onze expert

Sales Nederland

DB Cargo Nederland N.V.