DB Cargo Logo

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

De kwaliteit van onze dienstverlening is voor ons van het grootste belang. Een vereiste om hoge normen te kunnen handhaven, is een kwaliteitsbeheersysteem dat leidend is bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

DB Cargo werkt daarom met een uitgebreid, gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem.

Dit betekent dat we onze bedrijfsprocessen voortdurend analyseren en evalueren. We willen optimaal gebruikmaken van de verbeteringsmogelijkheden op elk terrein en zo de kwaliteit van onze diensten blijven verbeteren. Zeer belangrijk hierbij zijn veiligheid op de werkplek, brandpreventie, operationele veiligheid en crisisbeheer, de omgang met gevaarlijke stoffen, security en milieubeheer.

Gecertificeerde kwaliteitsnormen

Om te zorgen dat dit doel ook op de lange termijn haalbaar blijft, hebben we een kwaliteitsbeheersysteem ontwikkeld en certificering behaald op basis van de DIN EN ISO 9001:2000-normen. Ons systeem voor milieubeheer is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001. En wat betreft gevaarlijke goederen beschikt DB Cargo over een SQAS (Security and Quality Assessment System)-certificering.

Hoge normen ten aanzien van apparatuur

Ons railtransport dient aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. We maken daarom gebruik van zeer goed onderhouden apparatuur. We beschikken over minstens 80.000 goederenwagons, en om zeker te zijn dat die in technisch opzicht altijd in perfecte staat verkeren, worden ze regelmatig gecontroleerd. Onze speciale goederenwagons voor het transport van gevaarlijke goederen worden zelfs nog vaker gecontroleerd, aangezien het in hun geval essentieel is dat ze aan de vereiste normen voldoen.

Ruim 3500 locomotieven leveren de trekkracht voor onze goederenwagons op het Europese railnetwerk. Ook deze worden regelmatig onderhouden via ons eigen netwerk van servicecentra.