DB Cargo Logo

Uw privacy

Privacy verklaring klanten, prospects en leveranciers

DB Cargo Nederland N.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DB Cargo Nederland N.V. persoonsgegevens verwerkt van relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DB Cargo Nederland N.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Lees hier de complete privacy verklaring klanten, prospects en leveranciers.