DB Cargo Logo

Algemene voorwaarden DB Cargo Nederland N.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervoer)overeenkomsten die door DB Cargo Nederland N.V. zijn of worden aangegaan.

Bij vervoer onder de gelding van de CIM zijn het de Algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 onder c CIM. Bij vervoer onder Titel 8.18 Burgerlijk Wetboek zijn het Algemene voorwaarden als bedoeld in die titel.