DB Cargo Logo

Voortaan op windenergie

Alle elektrische treinen in Nederland, zowel voor het personen als goederenvervoer, gaan de komende jaren rijden op nieuwe groene stroom, opgewekt uit windparken. Ook ecopionier DB Cargo participeert in dit duurzame stroomproject.

Op 1 juli ondertekenen de deelnemende spoorvervoerders in Nederland en Eneco het contract. In 2015 rijden elektrische treinen voor 50 procent op nieuwe groene stroom, in 2016 voor 70 procent, in 2017 voor 95 procent en vanaf 2018 voor 100 procent. Het totale stroomcontract behelst 1,4 TWh per jaar, oftewel 1.000 miljoen kilowattuur, bijna 2 procent van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Doordat het spoor één van meest voorspelbare en betrouwbare afnemers van elektriciteit in Nederland is, kon deze overeenkomst worden afgesloten. Eneco kwam naar voren als winnaar uit de aanbesteding voor een nieuw stroomcontract voor het totale elektrische treinverkeer voor de periode 2015-2025. Een eis was dat aanwijsbaar nieuwe groene stroomprojecten worden ingezet. Dit om te voorkomen dat inkopen uit het huidige beperkte aanbod aan duurzame stroomprojecten in Nederland tot hogere marktprijzen leidt. En tegelijkertijd om de groene stroomproductie een impuls te geven. De groene stroom voor de spoorvervoerders is afkomstig uit nieuwe windparken, die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, Noorwegen, Zweden en België. Ook door zuiniger te rijden en zuinigere treinen in te zetten besparen spoorwegvervoerders jaarlijks energie.