DB Cargo Logo

Wij hebben een systeem om lading direct van en naar de rail over te slaan

Railports maken deel uit van een logistiek systeem waarbij iedere klant toegang kan krijgen tot het Europese railnetwerk.In het verleden was het voor veel potentiële railklanten niet mogelijk per spoor te vervoeren, tenzij ze een spooraansluiting hadden.

En dat waren alleen de bedrijven die zóveel vervoerden dat zo’n spooraansluiting ook economisch rendabel was. Dankzij de railports kan DB Logistics zijn klantenkring nu verder uitbreiden. Met deze nieuwe en toegankelijke logistieke dienstverlening hoeft niemand zijn aansluiting op het railnet te missen.

Voorheen konden bedrijven voor wie een spooraansluiting niet haalbaar was hun lading per container of wissellaadbak over de weg naar een containerterminal laten vervoeren. De trein reed de lading naar een andere containerterminal, waar dan weer moest worden overgeslagen naar wegvervoer om de eindbestemming te bereiken. Deze omslachtige procedure vormde voor veel potentiële railklanten een ernstige belemmering en maakte het moeilijk om klanten in regionale gebieden te bedienen. Met de introductie van de railports is DB Logistics erin geslaagd om de ontbrekende schakel in het palet van raildiensten op professionele wijze op te vullen en de markt een product te bieden dat aan alle wensen voldoet.

Railports maken het mogelijk lading rechtstreeks van weg naar spoor of van spoor naar weg over te slaan. Zo kunnen verladers en ontvangers zonder spooraansluiting toch van alle raildiensten gebruik maken, met name ook voor het transport van bulkgoederen. Naast overslag bieden railports ook diverse aanvullende logistieke diensten die in één klantspecifiek pakket kunnen worden gecombineerd.

Railports vormen een ‘veilige haven’ voor een uitgebreide variëteit aan goederen: naast gepalletiseerde producten, staal, rollen staaldraad, papier kunnen ook droge bulk goederen als gips, zand en grind in railports worden op- en overgeslagen.

De klantgerichte logistieke diensten en overslagfaciliteiten die op de railports worden geboden, vereisen een hoogwaardige infrastructuur. We hebben op dit moment 21 locaties in Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Denemarken en Nederland waar al railports in bedrijf zijn. Dit aantal zal naar verwachting gestaag worden uitgebreid.