DB Cargo Logo

belangrijke informatie over

Toepassen van de juiste beladingswijze van goederen op of in goederenwagens is belangrijk. Hoe lading verdeeld moet worden over een wagen en op wat voor manier de lading gefixeerd moet worden, is beschreven in internationale voorschriften de RIV Bjilage 2.

Deze voorschriften garanderen niet alleen een veilig vervoer, maar voorkomen ook beschadiging van de goederen.
Overigens gaat het hierbij om zogenaamde 'losse' goederen als bijvoorbeeld buizen, broodjes, pallets, dozen, vaten, coils of machines. Het geldt nadrukkelijk niet voor containervervoer, vloeibare of gasvormige chemische producten of losgestorte bulk als kolen, grind of ertsen. DB Cargo Nederland wijst middels haar algemene voorwaarden de klanten dan ook op de verplichting deze voorschriften toe te passen.
Bij een correcte toepassing wil DB Cargo u graag behulpzaam zijn. Neemt u daarom gerust contact met ons op als u vragen heeft over de vigerende, voor uw marktsegment van toepassing zijnde, beladingvoorschriften.