DB Cargo Logo

Alle informatie nodig voor toegang tot het spoor

ProRail geeft jaarlijks een netverklaring uit. De netverklaring bevat alle informatie die een spoorwegonderneming nodig heeft voor toegang tot het spoorwegnet.

ProRail geeft jaarlijks een netverklaring uit. De netverklaring bevat alle informatie die een spoorwegonderneming nodig heeft voor toegang tot het spoorwegnet: praktische informatie over de kenmerken van het door ProRail beheerde spoorwegnet, toegangsvoorwaarden met een model toegangsovereenkomst en de weg van aanvraag van capaciteit tot het gebruik van capaciteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende diensten die ProRail aanbiedt. Ook wordt het stelsel van gebruiksvergoedingen beschreven. De netverklaring wordt aangevuld wanneer dat noodzakelijk is.

De netverklaring geldt voor het gebruik van de door ProRail beheerde spoorwegen in het dienstregelingjaar X dat in de titel is vermeld. Dat wil zeggen telkens van medio december in het jaar X-1 tot medio december in het jaar X. De netverklaring bevat ook de procedures voor capaciteitsverdeling en wordt daarom vroegtijdig bekend gemaakt, nog vóór de start van de verdelingsprocedures ten behoeve van die dienstregeling X.