DB Cargo Logo

Gemakkelijk en snel met standaard formulieren

Het tijdig, volledig en correct aanleveren van gegevens voor het boeken van orders en het opmaken van vrachtbrieven vergroot de kwaliteit van het transport en helpt vertraging te voorkomen.

Door het onvolledig of niet correct verstrekken van gegevens op basis waarvan DB Cargo orders en vrachtbrieven aanmaakt, kunnen er fouten ontstaan in de administratieve en logistieke afwikkeling van het vervoer.

Behalve dat het tot direct kwaliteitsverlies leidt in de vorm van bijvoorbeeld vertraging of onjuiste facturatie, moet DB Cargo voldoen aan de wettelijke verplichting om op verzoek van onder meer hulpverleningsorganisaties de aard en hoeveelheid van de vervoerde stoffen maar ook de wagenvolgorde te kunnen overleggen.

Voor het correct aanleveren van gegevens maakt u gebruik van de in deze rubriek opgenomen ondersteunende middelen. Met het orderformulier kunt u snel en eenvoudig orders plaatsen.

Het document 'vrachtbriefgegevens' bevat een sjabloon waarmee u eenvoudig via de pc het formulier ten behoeve van het opmaken van de vrachtbrief kunt invullen.

Met het document 'kennisgeving van leegmelding' kunt u snel en eenvoudig aangeven dat de desbetreffende wagon leeg is. Het formulier is ook te gebruiken voor meerdere wagens.