DB Westports Intermodaal Maasvlakte-7897.small

 Railtransport van en naar het Verenigd Koninkrijk

DB Cargo werkt nauw samen met klanten die vervoer aanbieden van en naar het Verenigd Koninkrijk. DB Cargo (UK) verzorgt een zeer groot deel van het goederenvervoer door de Kanaaltunnel. De meeste douaneverplichtingen en -procedures die hiervoor vereist zijn, zijn inmiddels geïmplementeerd. DB Cargo, met zijn jarenlange ervaring in het railtransport van en naar het Verenigd Koninkrijk, heeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de Brexit voor zijn relaties op een rijtje gezet.

Een belangrijke ontwikkeling voor het railvervoer door de Kanaaltunnel is dat het Verenigd Koninkrijk is toegetreden tot de Common Transit Convention. De vervoeren kunnen volledig worden gedekt door NCTS douanevervoersaangiften. De Britse regering heeft ermee ingestemd dat de douanevervoersverplichtingen bij vertrek of aankomst in het binnenland van het Verenigd Koninkrijk kunnen worden afgewikkeld, zodat er geen douanevervoershandelingen bij de Kanaaltunnel nodig zijn. Daarvoor moeten de Britse terminals een douane autorisatie ontvangen. Voor veel Britse inland terminals is deze autorisatie inmiddels gerealiseerd.

De meeste klanten ervaren geen problemen met de NCTS douanevervoersverplichtingen die aanvangen of eindigen in het Verenigd Koninkrijk. Zo nodig kan DB Cargo klanten met advies bijstaan.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog niet alle voorgenomen maatregelen op de rit. Sommige planningen zijn aangepast. Vanaf 1 juli 2022 moeten zendingen van producten van dierlijke oorsprong naar het VK vergezeld gaan van veterinaire gezondheidscertificaten, terwijl dit oorspronkelijk gepland was voor 1 oktober 2021. Idem vanaf 1 juli 2022 moeten zendingen van plantaardige oorsprong vergezeld gaan van fytosanitaire certificaten, wat oorspronkelijk gepland was voor 1 januari 2022.

De douane security verplichtingen – de aanvullende meldingen voor entry en exit – zullen in het Verenigd Koninkrijk van kracht worden vanaf 1 juli 2022 Dat was oorspronkelijk gepland was voor 1 januari 2022. In de EU geldt deze verplichting al.

De afwikkeling van deze douane security verplichtingen functioneert bij transport via de Kanaaltunnel van het Verenigd Koninkrijk naar de EU naar tevredenheid. De door de EU verplicht gestelde Entry Summary Declarations worden door DB Cargo UK ingediend in het Franse ICS-systeem. Oponthoud van treinen aan de EU zijde van de Kanaaltunnel is hiermee niet aan de orde, waarmee vlot en veilig vervoer is gewaarborgd. De Franse douane overlegt regelmatig met de Britse douane over de stroomlijning van alle voorkomende douaneverplichtingen bij vervoer door de Kanaaltunnel.

De overige ontwikkelingen zijn zoals gepland: het intrekken van douanevereenvoudigingen en de invoering van douanecontroles (wat opgeschort was gedurende de overgangsperiode) gaan in op 1 januari 2022. De douanecontroles zullen gefaseerd worden aangepakt. Deze ontwikkelingen zijn ongeacht de wijze van transport en de route (per ferry of via de Kanaaltunnel).

Zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk hebben veel geïnvesteerd door het bedrijfsleven te informeren, en met het opstellen van richtlijnen en documenten waarin de nieuwe processen zo gedetailleerd mogelijk worden beschreven.

DB Cargo heeft ook veel vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk, dat via de shortsea haven wordt afgewikkeld. De eerder gevreesde congestie in de zeehavens heeft zich niet voorgedaan.