DB Cargo Logo

Bedrijfsprincipes

DB Cargo in Nederland hanteert in de omgang met klanten, relaties en medewerkers een gedragscode. In deze gedragscode zijn onze normen en de verwachtingen ten aanzien van ons dagelijks gedrag schriftelijk bindend vastgelegd.

De in onze bedrijfsmissie geformuleerde waarden klantgerichtheid, rentabiliteit, vooruitgang, gemeenschappelijkheid en verantwoordelijkheid zijn de centrale elementen van onze gedragscode. In de omgang met onze klanten, handelspartners en medewerkers, letten wij er altijd op eerlijk en integer te handelen.

In het document 'Bedrijfsprincipes' kunt u meer lezen over de gedragscode die DB Cargo hanteert.