DB Cargo Logo

Nederlands grootste railtransporteur

DB Cargo Nederland N.V. is het grootste railtransportbedrijf van Nederland en is een dochteronderneming van DB Cargo AG. DB Cargo AG is de leidende railtransportonderneming van Europa.

De treinen van DB Cargo doen dagelijks de zeehavens van Amsterdam, Antwerpen, Delfzijl, Gent, Moerdijk, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen  en Zeebrugge aan. Net als de daar aanwezige opslag- en verwerkingsbedrijven. Landinwaarts is DB Cargo iedere dag opnieuw te vinden bij bijna alle grote bedrijven en de belangrijkste industriële centra. Het bedrijf biedt zijn opdrachtgevers in België en Nederland direct toegang tot het Europese railnetwerk van DB Cargo.

Bij DB Cargo werken in Nederland zo’n 650 mensen. Als werkgever besteedt DB Cargo Nederland veel aandacht aan goede en veilige arbeidsomstandigheden en biedt het zijn medewerkers mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Training en instructie maakt een vast onderdeel uit van de bedrijfsvoering.

DB Cargo streeft er naar zijn treinverkeer zoveel mogelijk op een duurzame wijze met energiezuinige elektrische locomotieven af te wikkelen. Met opdrachtgevers in de chemische industrie en bij de grote tankoverslagbedrijven werkt het bedrijf intensief samen om het transport van gevaarlijke stoffen op een zo’n veilig mogelijke wijze uit te voeren.