DB Cargo Logo

Recyclematerialen: maatwerk voor afvalstromen

DB Cargo heeft een brede en langdurige ervaring opgebouwd in het vervoer van recyclematerialen.

Zo zijn wij dagelijks actief in het vervoer van onder meer schroot, houtsnippers, vervuilde grond en huishoudelijk afval. Maar ook papier- en plasticfracties, RDF en ONF, kennen geen geheimen voor ons.

DB Cargo denkt in complete vervoersconcepten. Hoofdcomponent van dat transport is in verreweg de meeste gevallen rail. Daaromheen verzorgen we, bijvoorbeeld in samenwerking met het wegvervoer, het voor- en natransport. Onze werkwijze buit de sterke punten van de verschillende vormen van vervoer ten volle uit.

Multimodale oplossingen

DB Cargo heeft een langdurige ervaring opgebouwd in het aanbieden van multimodale oplossingen die de sterke kanten van weg en trein combineren. Door gebruik te maken van afzetcontainers in combinatie met speciale wagons is in principe van ieder stuk verharde weg naast een spoor een eigen terminal te maken zonder dat dure verticale overslaginstallaties nodig zijn.

Bijvoorbeeld: inzameling per vrachtwagen, afvoer per trein.
Ledere werkdag opnieuw verbindt DB Cargo terminals in Eindhoven, Tilburg, Vlissingen en Bergen op Zoom met een afvalverbrandingsinstallatie op het industrieterrein in Moerdijk. Voor- en natransport van de afzetcontainers vindt plaats per vrachtwagen, de gecombineerde dikke stromen neemt de trein voor zijn rekening. Een taakverdeling die ook vanwege het milieuvriendelijke karakter van de trein zonder meer interessant te noemen is. Op jaarbasis worden zo’n 10.000 vrachtwagenritten uitgespaard.