Buizen voor warm water

2022.05.13.Oosterhout 3 - LR

 Buizen voor warm water

DB Cargo vervoert vanaf eind april gedurende anderhalf jaar twee keer per week speciale buizen vanuit Oostenrijk naar Moerdijk. De buizen zijn bestemd voor stadsverwarming.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie besloten eind 2021 tot de aanleg van een warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag. Met de aanleg van de ondergrondse leiding komt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Dat levert een CO2-reductie op van zo’n 0,18 megaton per jaar. Door deze restwarmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw hoeft er minder warmte met aardgas geproduceerd te worden.

De buizen die DB Cargo gaat vervoeren zijn geschikt voor transport van warm water en komen aan de noordzijde van de Maas over een traject van 70 km 4 tot 5 meter onder de grond te liggen. DB Cargo rijdt elke maandag en woensdag een wagengroep, in totaal 10 wagons.

Voor het transport maakt DB Cargo gebruik van het wagentype Sns. Deze wagens hebben een nuttige laadlengte van ruim 19 meter die uitermate geschikt zijn voor het vervoer van buizen. En zoals alle eigen wagons van DB Cargo uitgerust met fluisterremmen.