DB Cargo Nederland start als eerste Nederlandse railtransportbedrijf een proef met HVO als duurzaam alternatief voor conventionele diesel

iktankbiobrandstof-2195

Article: DB Cargo Nederland start als eerste Nederlandse railtransportbedrijf een proef met HVO als duurzaam alternatief voor conventionele diesel

(Utrecht, 25.07.2023) Deutsche Bahn (DB) heeft zichzelf het ambitieuze doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Als onderdeel van de DB groep is DB Cargo Nederland actief betrokken bij het behalen van de milieudoelstellingen. DB Cargo Nederland is het eerste railtransportbedrijf in Nederland dat de klimaatvriendelijke biobrandstof HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) gebruikt in een van zijn diesellocomotieven. Vergeleken met conventionele diesel vermindert de biobrandstof de CO2e-uitstoot met ongeveer 90% over de gehele levenscyclus. In een zes maanden durende proef wordt de regeneratieve brandstof momenteel getest onder echte bedrijfsomstandigheden op de spoorlijnen naar de Eemshaven, Delfzijl en Veendam. De proef heeft als doel om ervoor te zorgen dat de motorprestaties onaangetast blijven en om de positieve effecten van HVO als alternatief voor conventionele fossiele diesel te bevestigen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik vind het heel goed dat DB Cargo kijkt naar schonere alternatieven voor de oude diesellocomotieven. Niet overal kan met elektrische treinen worden gereden of gerangeerd en het is belangrijk dat vervoerders onderzoeken welke alternatieven er nu al voor fossiele brandstof mogelijk zijn, in de transitie naar emissievrije oplossingen. Juist innovaties die door de markt worden ontwikkeld, zijn vaak praktisch uitvoerbaar en bieden daarom mooie kansen voor verduurzaming. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van de proef.”

Spoorvervoer is nu al een van de meest milieuvriendelijke vormen van goederenvervoer, omdat het 80 - 100 % minder CO₂-uitstoot veroorzaakt dan wegvervoer. Bovendien kan één vrachttrein tot 52 vrachtwagens vervangen en ontlast zo de weginfrastructuur. Waar mogelijk gebruikt DB Cargo Nederland elektrische locomotieven met stroom uit hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. Dieselmotoren zijn echter nog steeds nodig in terminals, havens en bij klanten. Voor deze gebieden belooft HVO een fossielvrije, hoogwaardige overbruggingstechnologie te zijn totdat alternatieve aandrijftechnologieën beschikbaar zijn.


Over HVO

HVO staat voor "Hydrotreated Vegetable Oil" en is een van de meest duurzame biobrandstoffen die beschikbaar zijn. Door zijn vergelijkbare eigenschappen kan HVO zowel gemengd worden met fossiele dieselbrandstof als gebruikt worden als pure biobrandstof. HVO wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Dit maakt HVO een volledig hernieuwbaar, fossielvrij en emissiearm alternatief voor traditionele diesel. Naast de bovengenoemde CO2-reductie, biedt HVO ook andere positieve neveneffecten zoals de vermindering van zeer schadelijke stikstofoxiden en koolwaterstoffen tijdens het verbrandingsproces.

Meer weten over HVO? Lees dan ons ‘whitebook’ (in de Engelse taal).