How it works

20211015 Brandweer Chemelot

 How it works

Onlangs nam de bedrijfsbrandweer van Chemelot deel aan een door collega Wiel Vrolings verzorgde  instructie over gebruik van ketelwagens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door alle beperkingen als gevolg van de coronapandemie was het voor het eerst sinds lange tijd dat Vrolings weer een praktijkinstructie kon verzorgen.

Vrolings: ‘met behulp van de demowagen probeer ik duidelijk te maken waar men op moet letten bij het laden en lossen van ketelwagens. Welke gevaren op de loer liggen en hoe te handelen bij storingen. En wellicht nog belangrijker, wat men beslist niet moet doen. Kortom: how it works’.

DB Cargo beschikt over een eigen demonstratieketelwagen die uitgerust is met de meest voorkomende afsluiters. De ketelwagen is bij uitstek geschikt voor instructie van medewerkers van tankopslagbedrijven en de chemische industrie die betrokken zijn bij het laden of lossen van ketelwagens. Maar ook voor kennisoverdracht aan hulpverleningsorganisaties als bijvoorbeeld een bedrijfsbrandweer.

DB Cargo beschouwt het als onderdeel van zijn ketenverantwoordelijkheid om kennis te delen en zo bijvoorbeeld druppellekkages, dat zijn lekkages waarbij kleine hoeveelheden stof vrijkomen, te helpen voorkomen door een correct gebruik van afsluiters.