Infrastructuurmanager ProRail vernieuwt Kijfhoek • DB Cargo heeft maatregelen genomen om hinder voor verladers tot een minimum te beperken

spoedherstel_aan_drie_wissels_op_emplacement_kijfhoek_96dpi_1280x853px_e_nr-13081

Article: Infrastructuurmanager ProRail vernieuwt Kijfhoek • DB Cargo heeft maatregelen genomen om hinder voor verladers tot een minimum te beperken

In het kort:

  • Van 24 juni 2023 tot eind december 2024 is Kijfhoek maar beperkt te gebruiken vanwege vernieuwingswerkzaamheden
  • DB Cargo heeft maatregelen genomen om hinder voor verladers te beperken
  • Bedientijden van terminals en spooraansluitingen in Nederland blijven zoveel mogelijk ongewijzigd

In de periode van 24 juni 2023 tot eind december 2024 vinden er omvangrijke werkzaamheden plaats op sorteerstation Kijfhoek. In deze periode is de capaciteit van het sorteerstation tot de helft beperkt. DB Cargo heeft maatregelen genomen om hinder voor verladers tot een minimum te beperken. Bedientijden van terminals en spooraansluitingen in Nederland blijven hierdoor zoveel mogelijk ongewijzigd. Dat geldt tevens voor de frequentie van deze bedieningen.

Vooruitlopend op de start van werkzaamheden, heeft DB Cargo al wijzigingen doorgevoerd in zijn netwerk. Zo zullen een aantal voor het wagenladingvervoer belangrijke locaties als Beverwijk, Moerdijk en Vlissingen door middel van rechtstreekse treinen verbonden zijn met sorteerstations in Duitsland. Ook zijn er in overleg met ProRail alternatieve locaties in Nederland ingericht voor het wagenladingvervoer. De genomen maatregelen moeten de hinder voor verladers in Nederland tot een minimum beperken.

Tegelijkertijd zijn er geen mogelijkheden om tijdens de bouwwerkzaamheden wagons tijdelijk op te stellen of te bufferen op Kijfhoek. Klanten die voorheen gebruikmaakte van de mogelijkheden om wagons tijdelijk op te houden, zijn over deze maatregel al geïnformeerd. De capaciteit voor het opstellen van wagons zal in de aanloop naar de start van de werkzaamheden worden afgebouwd. Met dat doel heeft DB Cargo onlangs ‘toestemmingsnummers voor transport’ voor wagons die op Kijfhoek behandeld zullen worden geïntroduceerd. Hierdoor kan DB Cargo sturen op het beperken van de verblijftijd van de wagons op Kijfhoek en daarmee congestie voorkomen.


Meer weten?

Uw accountmanager of customer service contact vertelt u graag meer over de mogelijke consequenties van de bouwwerkzaamheden voor uw vervoer.