Nanouke van ’t Riet spreekt op Logistiekdag 2022 in Zwolle

LR DB 6400 kijfhoek-7073

 Nanouke van ’t Riet spreekt op Logistiekdag 2022 in Zwolle

Nanouke van ’t Riet, CEO/COO van DB Cargo Nederland, spreekt op 8 maart op de Logistiekdag 2022 in Zwolle over de noodzaak tot meer modal shift.

In haar bijdrage zal ze onder meer ingaan op de ambitie van DB Cargo om in Europa én in Nederland voorop te gaan in het verduurzamen van het transport en daarmee de CO2-uitstoot terug te dringen. Nanouke van ’t Riet: ‘aan plannen om de verlader te verleiden ontbreekt het ons niet. Het afgelopen jaar introduceerde DB Cargo de Westportexpress. Een netwerk van snelle containertreinen die Rotterdam met midden – en zuid Duitsland verbindt. We onderzoeken samen met de industrie de mogelijkheden om een digitale automatische koppeling voor het spoorgoederenvervoer in te voeren. De voordelen zijn evident: sneller en veiliger koppelen, capaciteitswinst op de sorteerstations en betere en snelle informatievoorziening over de samenstelling van de trein’. En ze vervolgt: ‘ik zie tot mijn plezier nieuwe initiatieven als directe treinverbindingen vanuit Venlo met Polen en Italië met een belangrijke rol weggelegd voor logistiek dienstverleners die eerst vooral op het wegvervoer vertrouwden. Stuk voor stuk, ontwikkelingen die bijdragen aan een modal shift en die te maken hebben met ondernemen op het spoor’. In dat verband doet ze een beroep op de Nederlandse overheid om de noodzakelijke ruimte te scheppen om te kunnen ondernemen op het spoor. Haar boodschap aan de overheid is kort en krachtig. Bevorder een fair level playing field. Bevorder één digitale Europese spoorwegruimte. Bevorder voldoende capaciteit voor het spoorgoederenvervoer.

Meer informatie over de Logistiekdag 2022 in Zwolle: Programma Energietransitie & Logistiek | Logistiekdag (managementproducties.com)